Statuten

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze disclaimer. Deze website is bestemd om informatie over kankerbehandelingen ter beschikking te stellen van het publiek.

Zowel deze website als de informatie die zich erop bevindt, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website, heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden van de gebruiker.

Reliable Cancer Therapies screent de websites die het via links aanbiedt op zijn website, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. De informatie die Reliable Cancer Therapies aanbiedt, heeft betrekking op het domein van kankerbehandelingen dat constant evolueert. Reliable Cancer Therapies volgt deze veranderingen op, maar garandeert niet dat deze site volledig is.

Reliable Cancer Therapies zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van de informatie verschaft op deze website of voor het gebrek aan specifieke informatie.

Niets op deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om te kopen of diensten te verlenen of welk contract dan ook te sluiten. Deze website wenst uitsluitend te informeren.

Reliable Cancer Therapies neemt alle kosten voor deze website op zich. Reliable Cancer Therapies aanvaardt geen publiciteit op haar website.

Reliable Cancer Therapies is gerechtigd om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

De rechten op onderhavige website behoren toe aan Reliable Cancer Therapies, een vereniging naar Zwitsers recht.

Copyright © 2013 Reliable Cancer Therapies, Verbier, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie, deels of geheel, onder elke vorm en op elk medium ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Reliable Cancer Therapies is verboden.

Reliable Cancer Therapies maakt gebruikt van Google Analytics om de website te analyseren en de inhoud te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, klik hier.