Donaties

Bedrijven en personen die een financiële bijdrage willen leveren aan één van onze projecten zijn uiteraard van harte welkom. RCT garandeert een 100% aanwending van de geschonken middelen én een professionele opvolging en controle ervan. Om de administratiekosten rond fondsenwerving zo laag mogelijk te houden worden geen verslagen rondgestuurd of gepubliceerd, wel bezorgt RCT via haar website af en toe informatie over de vooruitgang van de lopende projecten.

Uw bijdrage kan u storten op één van de volgende rekeningen:

 • Triodos Bank
  Hoogstraat 139, Bus 3
  1000 Brussel
  België
  EUR : Iban = BE35 5230 8040 9237
  Swift = TRIOBEBB
 • Crédit Suisse SA
  Immeuble Alpina, CP 342
  1936 Verbier, Zwitserland
  USD : Iban = CH29 0483 5147 8558 5200 1
  EUR : Iban = CH56 0483 5147 8558 5200 0
  CHF : Iban = CH90 0483 5147 8558 5100 0
  Swift = CRESCHZZ80A

 

Wilt u een fiscaal attest verkrijgen, gelieve ons dan te contacteren (info@antikankerfonds.org) voor meer informatie alvorens uw donatie over te schrijven.