Contact us

 

U kan Reliable Cancer Therapies contacteren via e-mail :
info@reliablecancertherapies.com

Reliable Cancer Therapies

Hoofdkantoor Zwitserland

1936 Verbier
Zwitserland
 

Vertegenwoordigend kantoor België

Boechoutlaan 221
1853 Strombeek-Bever
België
 

Tel +32 2 268 48 16+32 2 268 48 16

 

 

Gepersonaliseerde informatie

 

Reliable Cancer Therapies verbindt zich ertoe alle vragen van patiënten of hun naasten persoonlijk te beantwoorden. Gelieve ons enige tijd te geven om uw vragen te bekijken en zorgvuldig de meest nauwkeurige informatie te selecteren. We trachten al uw aanvragen binnen de 3 werkdagen te beantwoorden.

Wij bieden onbevooroordeelde en wetenschappelijk gestaafde informatie aan over behandelingsopties, klinische studies, richtlijnen, niet-conventionele behandelingen en veel meer.

Omdat er erg veel types en sub-vormen van kanker zijn, die bovendien allemaal een verschillende behandeling vereisen, is het van cruciaal belang dat wij over gedetailleerde informatie beschikken over de patiënt en zijn/haar ziekte.

Gelieve al uw vragen te sturen naar info@reliablecancertherapies.com, samen met de vermelding van uw (of de patiënt zijn of haar) leeftijd, kankertype en stadium, vorige behandelingen zowel als geplande behandelingen. Voeg hierbij liefst ook een medisch rapport, een pathologisch verslag of een verslag van de multidisciplinaire adviesraad. Uw oncoloog of uw huisarts kan u helpen bij het bekomen van een kopie van deze verslagen.

Om de kwaliteit van onze dienst voor patiënten te verbeteren, stellen wij elke vorm van feedback of beoordeling over de informatie die Reliable Cancer Therapies u verstrekt heeft erg op prijs.

 

De informatie die verstrekt wordt door Reliable Cancer Therapies is geen medisch advies en vervangt geen medische consultatie. Beslissingen over eender welke behandeling dienen altijd genomen te worden na een overleg met de behandelende arts.

 

 

_____

 

Alle informatie op de website www.reliablecancertherapies.com wordt nagelezen en goedgekeurd door Lydie Meheus, Executive Director van Reliable Cancer Therapies.

 

Reliable Cancer Therapies werd in april 2009 opgericht op particulier initiatief en is uitsluitend met privaat kapitaal gefinancierd.  De oprichters hebben een fonds opgezet dat conservatief wordt belegd om het tegen kapitaalverlies te beschermen. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden gebruikt om de bedrijfskosten van de fondsen te dekken. Dit engagement op lange termijn garandeert de continuïteit van de organisatie en haar onafhankelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

 

Deze website host geen enkele vorm van reclame.

_____

 

 

Op zoek naar medewerkers

 

Reliable Cancer Therapies is momenteel medewerkers aan het aanwerven en een netwerk van experts aan het opbouwen die onze missie ondersteunen en onze onderzoeksverslagen kritisch zullen evalueren.